Yrkesförare

Yrkesförare är en terminskurs där du som studerande erbjuds C-behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB).

Målet för utbildningen är att deltagaren erhåller de intyg, certifikat och en kompetensnivå som motsvarar de krav för anställning som ställs inom området.

C-körkort

C-teori och kombinerad körning i samarbete med Umeå Vännäs Trafikskola. Den utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov på Trafikverket samt C-körning med avslutande examination på Trafikverket.

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Sedan den 10 september 2009 krävs det att yrkesförare med C-behörighet har ett giltigt och godkänt YKB. En obligatorisk
grundutbildning på 140 timmar som avslutas med ett teoretiskt prov på Trafikverket.

  • Effektiv körning
  • Lastsäkring – HLR – L-ABC
  • Kör och vilotider, Cabotage,
    dokument
  • Ergonomi och hälsa
  • Trafiksäkerhet och kundfokus, brand, och mycket mer.

Nästa kurs: 16/8 – 17/12.

Ansökan för kursen höstterminen 2021 stänger 15/5 2021.

Antagningskrav:

Fyllda 21 år
Inneha svenskt körkort med B-behörighet
Godkänt körkortstillstånd för C1 och C  https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/
Grundläggande behörighet i svenska/svenska som andraspråk

Antagningskriterier:

Klicka här för att läsa om antagningskriterier.

Skolans avgifter:

Körlektioner och lån av lastbil vid uppkörning 3800:-

Serviceavgift 1000:-

Trafikverkets avgifter: (Betalas direkt till Trafikverket vid provtillfället.)

Kunskapsprov C 325 kr
Körprov Behörighet C 800 kr
Yrkesförarkompentens, YKB-prov 325 kr
Beställning av digitalt förarkort 150 kr

Fotografering körprov 100 kr

Vid ev. omprov betalas detta direkt till Trafikverket.

Läkarintyg (för körkortstillstånd) betalas direkt vid läkarbesöket ca. 1200 kr

Vid eventuella frågor om utbildningen – kontakta Roger Eriksson.