Sjukvårdsbiträde distansutbildning på halvfart motsvarande gymnasieutbildningen 800 poäng. Kursen vänder sig till dig som redan arbetar minst halvtid inom äldreomsorg, hemtjänst eller som personlig assistent. Målet är att du genom kursen ska utöka din yrkeskompetens och stärka din anställningsbarhet.

Kursens innehåll och upplägg:

Kursen läggs ut på 3 terminer.

Termin 1: Vård- och omsorgsarbete 1, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor

Termin 2: Vård- och omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och 2b, Psykiatri 1

Termin 3: Vård- och omsorgsarbete 1, Medicin 1, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1

Parallellt med arbetet inom vården träffas hela gruppen för gemensamma utbildningsdagar på skolan i tre dagar under två tillfällen per termin. Dessa träffar planeras utifrån centrala tema i utbildningen.

Alla deltagare skall ha enskilda regelbundna avstämningar med undervisande lärare – på skolan eller som videokonferens.

Redovisningar för respektive ämne ska lämnas digitalt enskilt eller i grupp beroende på uppgiften.

Någon gång under utbildningen kan deltagarna, om de vill, lägga in en längre eller flera korta ledighet (sammanlagt 3-4 veckor) – förslagsvis samtidigt som semester från sina arbetsplatser.

Kursen startar den 31 augusti 2020 och avslutas 7 januari 2022

Ansökan görs här. Till ansökan ska bifogas betygskopior, anställningsbevis och ett personligt brev. Det personliga brevet skall minst innehålla svar på nedanstående frågor (men skriv gärna mer som kan vara relevant för att bli antagen)

* Beskriv dig själv

* Varför söker du utbildningen till vårdbiträde?

* Vad har du för erfarenhet av att jobba inom vården?

* Vad tycker du om att göra på din fritid?

* Varför vill Du gå på en folkhögskola?

Ansökan ska vara inne senast den 30 april.

Har Du frågor kan Du kontakta Birgitta Lanhede:

birgitta.lanhede@dalkarlsa.se