Yrkesförare

Yrkesförare är en terminskurs där du som studerande erbjuds C-behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB). Målet för utbildningen är att deltagaren erhåller de intyg, certifikat och en kompetensnivå som motsvarar de krav för anställning som ställs inom området.
Kursbeskrivning

Yrkeskompetens (YKB)

Krav på yrkeskompetens för förare av tunga fordon infördes den 10 september 2009. Detta gäller för den som vill ta ett körkort för tunga fordon och arbeta yrkesmässigt som chaufför. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.

Grundutbildningen 140 timmar du är under eller över 21 år. Efter genomförd utbildning görs ett teoriprov på Trafikverket.

Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för EU och den gäller förare för transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. Kompetenskraven innebär i stort att förarna skall ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De skall också känna till de regler och bestämmelser som styr hur transporter skall genomföras. Förarna skall också ha kunskap om arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt service och logistik.

För ansökan till Yrkesförarutbildningen önskar vi följande dokument för att din ansökan ska bli komplett:

 • Betyg i svenska/svenska som andraspråk
 • Kopia på B-körkort (båda sidor)
 • Kopia på körkortstillstånd för C-behörighet
 • Personligt brev med en Motivation varför du vill gå utbildningen
 • CV

Uttagning och kartläggning

Du blir kallad via sms eller mail, om ovanstående dokument är kompletta.

Tid då kartläggningen för höstterminen 2023 kommer att ske meddelas senare.

Kartläggningen består av följande delar:

 • Intervju 
 • Språktester
 • Läsförståelse
 • Matematik, yrkesräkning
 • Fordonstest och trafikkunskap
 • Körtest med manuell växlad personbil. 

Kartläggningen tar ca fyra timmar per sökande. Körtestet kan komma att genomföras vid annan tidpunkt.

Urval

Vi prioriterar sökande vars målsättning är en ny yrkeskarriär inom transportbranschen och som inte sedan tidigare har en tung behörighet.

Vår målsättning är utbilda branschnära och att deltagaren ska gå direkt ut i arbete efter fullgjord utbildning. Grundläggande för antagning är den sökandes bedömda förmågor att klara av yrkesförarrollen med inriktning mot godsbefordran.

Besked om du är antagen ges inom vecka efter att ansökningsprocessen är avklarad.

 

Utbildningen gör dig berättigad till CSN.

Kurstid

1 termin, cirka 4 månader

Kursstart

8 januari 2024

Avgifter

Kostnader som tas ut av Trafikverket: Kunskapsprov C 325 kr Körprov Behörighet C 800 kr Yrkesförarkompentens prov 325 kr Beställning av digitalt förarkort 150 kr Fotografering körprov 100 kr

Kostnader skolan tar ut: Serviceavgift: 1000 kr. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen. Körlektioner: 3800 kr. Truckkurs 500 kr. Avgiften betalas vid två tillfällen. Kurslitteratur ingår ej, kan hyras eller köpas på skolan.

Antagningsvillkor
 • Fyllda 21 år
 • Inneha svenskt körkort med B-behörighet
 • Godkänt körkortstillstånd för C1 och C ( Ej krav när du söker till utbildning, dock ett krav när du är antagen)
 • Grundläggande behörighet i svenska/svenska som andraspråk

Ansökningarna behandlas löpande. Bifoga bilagor med ansökan.

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 november 2023. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Undervisande lärare

Roger Eriksson