Teamträningsskolan

Här får du högklassig undervisning från kompetenta föreläsare och spännande praktik i församlingar! Umeå folkhögskola står som utbildare för två temträningsskolor i Sverige; Norr och Väst.

UTVECKLA – UTRUSTA – UTMANA FRAMTIDENS LEDARE

Teamträninggskola Norr utgår från Örnsköldsvik och har ett samarbete mellan församlingarna i ett nätverk som heter ”Älska Norrland”.

Teamträningsskola Väst utgår från Göteborg och hålls i samarbete med församlingar i regionen där man får möjlighet att göra praktik.

På utbildningen läser man en kurs där man på ett utmanande och kreativt sätt kombinerar studier och praktiserar i en församling. Antingen så kan du praktisera i din hemförsamling, annars finns möjligheten att praktisera i en församling som visat intresse att få ta emot team.

Läsåret börjar med två veckors introduktionskurs. Det är undervisning på dagarna med viktiga ämnen som bygger en grund för året som kommer att utveckla, utrusta och utmana dig till att bli en av framtidens ledare. På kvällarna är det härlig, rolig, uppbyggande gemenskap och tillfällen att möta Gud. Under läsåret samlas man i snitt en gång i månaden till tre dagars utbildning som vidrör Ledarskap, Teologi och Personlig Utveckling.

Under våren genomförs en studieresa med mål att under en intensiv vecka möta en mängd olika missions- och församlingsarbeten.

Varmt välkommen att ansöka till en utbildning som kommer att förvandla ditt liv!

Läs mer på Teamträningsskolans hemsida.

Ansökan för läsåret 21/22