Svenska från dag ett

Svenska från dag ett vänder sig till dig som är i asylprocessen. Medan du väntar på beslut kan du studera svenska och lära dig mer om det svenska samhället.

Svenska från dag ett läser integrerat i våra kurser på Allmän kurs, utifrån din egen nivå. Behörigheter ges så fort du uppnått kursmålen samt fått svenskt personnummer.

VEM KAN GÅ KURSEN?

Verksamheten finns på både folkhögskolor och studieförbund och vänder sig till två grupper av deltagare:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende
  • personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Läs mer om Svenska från dag ett på Folkbildningsrådets hemsida.

Har du frågor?
info@umeafolkhogskola.se

Ansökan till "Svenska från dag ett"