Svenska för jobb och samhälle

Svenska för jobb och samhälle är en profilkurs och riktar sig till dig som är utlandsfödd med en kort utbildningsbakgrund.

Kursbeskrivning

Svenska för jobb och samhälle är en profilkurs med inriktning mot illitterata och lågutbildade med annan språkbakgrund. Kursen fokuserar primärt på språkinlärning. Deltagarna ska även få ökad insikt och kunskap om det svenska samhället samt att föras närmare arbetsmarknaden eller mot vidare studier.

Vi arbetar med grundläggande svenska. Alfabetisering, vardagsnära ord och fraser är viktiga delar i utbildningen. Vi använder oss bland annat av sång och skapande för att befästa språket. Hälsa, arbetsmarknad och samhällsintroduktion är en del av de ämnesområden vilka vävs in i språkundervisningen.

Då deltagarna till stor del saknar studiebakgrund är studieteknik en viktig del av kursen. Stor vikt läggs även vid förförståelse av den text, övning eller uppgift deltagaren ges, allt för att öka möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Pedagogiken är individanpassad och kursen formas av deltagarnas behov och förutsättningar. Gruppen ärcentral i lärandet. Ett aktivt deltagande i gruppen, med samtal och erfarenhetsutbyten bidrar till både gemenskap och kunskapsinhämtning.

Utöver undervisningen i skolans lokaler tillkommer studiebesök på arbetsplatser och andra platser ute i samhället.

Ansök nu!
Kurstid

1-2 år, med möjlighet till förlängning. Kursen är på heltid. Lektionerna är må-fre 08:30–14:00, därutöver tillkommer hemuppgifter.

Kursstart

23 augusti 2021

Avgifter

Kursen är gratis men en administrativ avgift tillkommer på 1.000 kr per termin.

Antagningsvillkor

Inga förkunskaper krävs.

Urval görs utifrån deltagarnas lämplighet till gruppen.

Sista anmälningsdag

30 april 2021

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Stina Gunnarsson

Stina Gunnarsson

Mobil 073-044 47 34