SFI A

Svenska för invandrare (SFI) är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.
Kursbeskrivning

Svenska för invandrare är inte en folkhögskolekurs utan är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det är därför kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet för att studera på sfi.

Den som har rätt till att gå kursen ska kunna välja att studera Svenska för invandrare på en folkhögskola. Folkhögskolan måste då ha betygsrätt. Bestämmelserna finns i Skollagen kap 24 (11-15 §§).

Betygsrätt ansöker folkhögskolan om hos Skolinspektionen.

Kontakta din hemkommun för mer information och ansökan till Svenska för invandrare, sfi, på folkhögskola.

Ansök nu!
Kurstid

1 år, 2021.08.23 – 2022.06.03

Kursstart

23 augusti 2021

Avgifter
Antagningsvillkor
Sista anmälningsdag

30 april 2021

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare