Samhälle och liv

Samhälle och liv är en särskildkurs som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället där fokus ligger på att stärka den egna tillväxten och självständigheten hos varje deltagare för ökad samhällsdelaktighet. Kursen riktar sig primärt mot illitterata och kortutbildade med annan språkbakgrund som behöver en ny väg att ta sig fram studiemässigt.

Kursbeskrivning

Samhälle och liv ska särskilt verka för att varje deltagare utvecklas personligt, andligt, socialt och kunskapsmässigt. Kursen fokuserar primärt på livskunskap, motivation och att öka kontaktytan med samhället i stort. Den kommunikativa förmågan stärks genom olika kreativa metoder.

Innehåll: 

 • Kartläggning / Kompetensinventering  
 • Livskunskap 
 • Samhällsintroduktion  
 • Kontakter med olika samhällsaktörer  
 • Träning av vardagssituationer 
 • Studiebesök 
 • Verksamhetsintegrerat lärande 
 • Demokrati och mänskliga rättigheter 
 • Nutidsorientering
 • Miljö och hållbarhet
 • Hälsa och välbefinnande 

Metod: 

 • Kooperativt lärande 
 • Dramatisering  
 • Grupparbete 
 • Kreativt skapande och kreativa uttryck 

Mål:

Efter kursen ska deltagaren:

 • Ha kunskap om det svenska samhället, demokrati och mänskliga rättigheter och kunna motivera vikten av ett demokratiskt förhållningssätt 
 • Skapat kontakter i samhället med fokus på föreningar och sociala nätverk 
 • Ökad motivation till vidaregång i livet 
 • Stärkt kommunikativ förmåga
 • Äga förståelse av begreppet kultur kopplat till livsval, religion och mänskligt samspel 
Kurstid

1-2 år, med möjlighet till förlängning.

Kursstart

Höstterminen startar 21 augusti 2024

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker och annat material kan tillkomma. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

Antagningsvillkor

Inga förkunskaper krävs.

Antagningsintervju kan förekomma.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Ansök senast 15 maj 2024. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Undervisande lärare

Åsa Dahlberg

Lärare

Kontakt

Nils Hansson

Lärare

Kontakt