Sågverksoperatör

För dig som vill arbeta inom sågverksindustrin.

Kursbeskrivning

Skogs- och träindustrin är en framtidsbransch som under de kommande åren har stora behov av arbetskraft. I den här terminskursen får du kompetens för att arbeta som sågverksoperatör inom sågverksindustrin. Kursen ger möjlighet att söka arbete på sågverk i hela landet.

Utbildningen arrangeras av Umeå folkhögskola i samverkan med branschorganisationen Svenskt Trätekniskt Forum och lokala sågverk. Teorimodulerna sker på folkhögskolan och de verksamhetsintegrerade delarna görs på sågverk i närmiljön.

De första veckorna på skolan består av en orienteringsmodul där du lär dig förstå branschens struktur, utveckling och betydelse. Du får god insikt avseende modern sågverksdrift och dess teknik samt vilka krav som ställs inför framtiden med tanke på kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

Utbildningen varvar sedan verksamhetsintegrerat lärande på sågverk (12 veckor) med teorimoduler på skolan (5 veckor). Tillsammans med handledare lär du dig varje produktionsavdelning, allt från inleverans av råvara till utlastning av färdig produkt. Eventuellt ingår även erfarenhet av olika förädlingsavdelningar. Som deltagare får du god kunskap om varje maskinenhet/produktionsprocess inom respektive produktionsavdelning samt krav på kvalitet. I teorimodulen får du som deltagare grundläggande/nödvändiga kunskaper om sågverksindustriell produktion – allt från kundkrav, råvara, produktionsprocessen till färdig produkt samt kvalitets- och marknadskrav. Efter avslutad utbildning ska du även ha goda teoretiska och praktiska kunskaper om hur du som enskild medarbetare kan påverka kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

 

Utbildningen gör dig berättigad till CSN.

Ansök nu!
Kurstid

10 augusti - 20 december 2022

Kursstart

10 augusti 2022

Avgifter

En serviceavgift om 500 kr/termin tas ut för försäkring, fika med mera. Kostnader för ev. kursböcker tillkommer.

Antagningsvillkor

För att bli antagen behöver du ha fullgjort grundskolan och helst ha avklarat studier motsvarande gymnasium.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sista anmälningsdag

Ansök senast 15 maj 2022. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare