Predikanten Texten Kontexten

En kortkurs för Pingst Pastor Norrland.

Kursbeskrivning

Vi lever i en turbulent tid då mycket idéer florerar, mycket är i omdanande. Det är en tid då kunskap i allmänhet ökar och kraven för att man ska lita på vad någon säger höjs. Samtidigt som vi hör om “filterbubblor” och “fake news”. Det räcker inte med lösryckta bibelcitat för att våra lyssnare ska få förtroende för förkunnelsen i en tid då källkritik och tolkning är allmängods.

Förhoppningen är att vi genom denna kurs kan stimulera ett pågående samtal om vad sund bibeltolkning är i våra roller som förkunnare i Norrlands Pingströrelse.

Digitala träffar

Vi kommer ses online vid tre eftermiddagar under vårterminen. Varje tillfälle är fyra
timmar och innehåller en föreläsning, samtal i mindre grupper med återkoppling,
gruppövningar och enskilda övningar.

Inför varje träff kommer en förberedande text som
man ska läsa i förväg. Tanken är att nuvarande processgrupper så långt det är möjligt
utgör samtalsgrupper.

Utöver detta blir det ett fjärde bonustillfälle med en
sammanfattande hälsning från Ulrik Josefsson Prorektor för ALT.

Tillfällena är planerade till torsdag eftermiddagar kl 13.00-17.00:

10/2 “Världen framför texten” Behandlar vårt perspektiv som moderna läsare från ett
teologiskt perspektiv. Föreläsare Kenneth Mattebo.

17/3 “Textens värld” Att läsa antik text som litteratur. Föreläsare David Davage (ALT).

19/5 “Världen bakom texten” Vi tas med i ett utforskande av den miljö som texterna kom
till i och frågor som kommer fram i ljuset av den. Föreläsare David Wiljebrand (UMU).

Ansök nu!
Kurstid

Torsdagar kl 13.00 - 17.00 (10 feb, 17 mars, 19 maj)

Kursstart

10 februari 2022

Avgifter

Kostnadsfri

Antagningsvillkor

Kursen riktar sig främst till medlemmar i nätverken Pingst Pastor och Älska Norrland

Sista anmälningsdag

7 februari 2022

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Kenneth Mattebo

Föreståndare Nordmalingsbygdens Pingstförsamling

Ordförande Umeå folkhögskola

kennethmattebo@gmail.com