PLP NORR – Pastors och ledarskapsprogrammet i Norrland (i samverkan med ALT)

I samverkan med ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och ett antal folkhögskolor utbildas framtidens pastorer, församlingsledare och missionärer. Det största samverkansprogrammet är det två- till fyraåriga Pastors- och Ledarprogrammet Norr som kombinerar folkhögskolekurser med högskolestudier vid ALT och kan leda till ett två-, tre-, eller fyraårigt diplom samt en högskole- eller kandidatexamen i teologi. Dessutom erbjuds två terminsprogram, DIOS (Terminen för diakonalt och socialt arbete) och PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier), samt det vi kallar lördagskurser, som ges över en termin med fyra fysiska träffar. Läs mer och ansök på altutbildning.se.

Det fyraåriga Pastors- och ledarprogrammet Norr (PLP Norr) vänder sig till dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare och framför allt finns i Norrland eller Svenskfinland. Utbildningen omfattar en kandidatexamen i teologi i kombination med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

Programmet kombinerar högskolekurser och folkhögskolekurser som Umeå folkhögskola anordnar i samverkan med ALT. Programmet har en stor flexibilitet när det gäller utbildningsort. Ett studiecenter finns i Umeå, men du har också möjlighet att läsa programmet med bas i en lokal hubb, som i regel utgörs av din utbildningsförsamling. 

PLP Norr innehåller kurser inom Bibelvetenskap, Systematisk teologi, Kyrko- och missionsvetenskap, samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap och inkluderar ämnen som bibelkunskap, etik, samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv med mera. Det samlade navet genom de fyra åren är församlingsledarkurser (FL-kurser) i samverkan med folkhögskolan, som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning.

Under det tredje året finns möjlighet att välja någon av fyra inriktningar: Bibelvetenskap, Sociala-diakonala studier, Internationella studier samt Interkulturella studier. Programmet har 10 platser per årskurs, och förtur ges till studenter som har sin utbildningsförsamling i Norrland eller Svenskfinland.

Terminstider för 2024-2025

  • Hösttermin: 26 augusti 2024 – 10 januari 2025 (uppehåll v 3)
  • Vårtermin: 20 januari 2025 – 5 juni 2025

Ansökan för läsåret 24/25 öppnas den 1 mars!