PLP – Pastors- och ledarskapsprogrammet (i samverkan med ALT)

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle. Huvudmän för skolan är Pingst – Fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Kursbeskrivning
Kurstid
Kursstart
Avgifter
Antagningsvillkor
Sista anmälningsdag

Undervisande lärare