PLP – Pastors- och ledarskapsprogrammet (i samverkan med ALT)

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle. Huvudmän för skolan är Pingst – Fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet är för dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där du får kombinera teologiska ämneskunskaper med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö. Utbildningen kan läsas i sin helhet på sex olika studieorter. Genom att hela utbildningen sker i samverkan mellan folkhögskolor och högskola kombineras lärande och pedagogik från de båda skolformerna. Hela programmet ligger på akademisk/eftergymnasial nivå.

Programmet omfattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religions- och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom de fyra åren är församlingsledarkurserna som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning.

Under det tredje året kan du välja en bibelvetenskaplig, interkulturell, internationell eller social-diakonal profil. Läs mer om programmet på ALT:s hemsida.

Välkommen att söka till pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi!

 

Terminstider för 2022-2023
HT22: 29 augusti – 13 jan (v. 35 – v. 2)
Uppehåll v. 3

VT23: 23 jan – 9 juni (v. 4 – v. 23)

Ansökan för läsåret 22/23 öppnas den 1 mars!

Besök ALT hemsida