Mission och kultur

För alla som önskar utvecklas i tjänst och växa i sin funktion utifrån den lokala kristna församlingens uppdrag. En kurs speciellt för dig som vill utrustas för tjänst i skandinavisk & europeisk församlingsmiljö.

Kursen är utformad som en samverkanskurs med LOBC och Umeå folkhögskola och ges i helfart i Uppsala. Studierna utgår från Uppsala med uppstart och undervisning. Studierna avslutas även med utvärdering och uppföljning i Uppsala.

En del av studietiden är förlagd på annan ort i Sverige (lärande i församlinsmiljö), men även viss tid ute i Europa & Skandinavien.

Förutom schemalagd undervisning tillkommer andra moment såsom litteraturstudier, seminarier och olika praktikmoment.

 

Kursens innehåll indelas i fyra block:

1. Fältstudier i annat land (Europa/Skandinavien)

· Förberedelse för fältstudier

· Att praktiskt betjäna både genom hjälparbete och församlingsarbete

· Teamarbete på fältet

· Kulturutbyte och möjlighet att pröva sina gåvor i annan miljö

· Studieresa med fokus på församlingsplantering

2. Fältstudier i Sverige

· Evangelisation och socialt arbete

· Organisationsmodeller och strukturer för församlingsarbete

· Att betjäna olika åldrar, samhällsklasser och etiska bakgrunder

3. Ledarskap

· Mentorskap – att leda och ledas

· Att lära sig teambaserat ledarskap

· Personlighetsutveckling och att växa i sina gåvor

· Ledarutveckling – lära sig leda sig själv

4. Personlig utveckling

· Utvecklas i predikan & förkunnelse

· Kulturförståelse – anpassning och erfarenheter från olika länder

· Tjänstegåvornas funktion på fältet

· Undervisningsmetodik i olika kulturella miljöer

 

Förutom dessa ämnen så är deltagarna indelade i olika mentorsgrupper. Här får deltagaren både reflektera fritt och veckovis uppföljning.

 

Arbetsformer/sätt:

Fältstudier

Handledning på respektive plats

Mentorskap både på plats och digitalt

Litteraturstudier

Gruppseminarier

 

Förkunskapskrav och urval:

För att antas ska du minst ha gått en ettårig bibelskola där missionserfarenhet av minst två veckor ingår. Gällande urvalskriterier så prioriteras de som ansökt först tillsammans med tidigare nämnda erfarenheter.