Kommunikation och kultur

Kommunikation och kultur är en särskildkurs som utvecklar din förmåga att använda ett funktionellt språk i syfte att öka tillhörigheten och delaktigheten i samhället. Du får träna på att använda digitala resurser och sociala medier för att stärka din kommunikationsförmåga. Du får även arbeta med att öka förståelsen av språkets olika användningsområden och vikten av kritiskt tänkande. Kursen riktar sig primärt till individer med annat modersmål än svenska.

Kursbeskrivning

Målet är att särskilt verka för att varje enskild deltagare ska utvecklas personligt, andligt, socialt och kunskapsmässigt. 

Innehåll 

 • Kartläggning – erfarenheter och mål 
 • Studieteknik 
 • Funktionellt skriftspråk för offentliga kanaler t ex. sociala medier 
 • Argumentationsteknik i tal och skrift 
 • Digital användning och kreativitet 
 • Kommunikationskultur och kulturella koder 
 • Intervjuteknik 
 • Studiebesök 
 • Informationsinhämtning och källkritik 
 • Yttrandefrihet/ lagar/ etiska regler/ demokrati 

Metod 

 • Kooperativt lärande 
 • Aktivt lärande 
 • Case-metodik 
 • Laborativt lärande 

Mål
Efter kursen ska deltagaren:  

 • Vara väl förtrogen med användandet av sociala medier och kunna skapa egna kommunikationskanaler för olika målgrupper.  
 • Utvecklat ett kommunikativt språk som svarar mot aktuell målgrupp 
 • Kunna göra etiska avväganden kring vad som publiceras på nätet 
 • Äga ett källkritiskt förhållningssätt  
Kurstid

1 år.

Kursstart

Höstterminen startar 21 augusti 2024.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker och annat material kan tillkomma. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

Antagningsvillkor

Motsvarande kunskaper från avklarad SFI C, samt antagningsintervju och individuell prövning.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Ansök senast 15 maj 2024. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Undervisande lärare

Sandra Schwalb