Jobb och Samhälle

Jobb och Samhälle är en kurs på grundläggande nivå som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället. Kursen rustar och förbereder dig inför arbetslivet.  

Kursbeskrivning

Jobb och Samhälle är en profilkurs med inriktning mot illitterata och kortutbildade med annan språkbakgrund.

Vår målsättning är att särskilt verka för att du ska växa och utvecklas personligt, andligt, socialt och kunskapsmässigt. Vi vill arbeta för att erkänna och bekräfta dina tidigare förvärvade erfarenheter. Målet är att vägleda dig så att du får möjlighet att omvandla och värdera dessa erfarenheter som en betydande del i din bildning. 

Kursen delas in i dessa grupper:

JoS 1

JoS 2, med valbara profilerna Omsorg och Lokalvård.

JoS 3, med valbara profilerna Omsorg och Lokalvård.

 

Innehåll: 

 • Kartläggning / Kompetensinventering 
 • Temastudier- Arbetsliv och samhälle 
 • Demokrati och mänskliga rättigheter 
 • Nutidsorientering 
 • Studiebesök, verksamhetsintegrerat lärande 
 • Miljö och hållbarhet 
 • Hälsa och välbefinnande 

 

Metod: 

 • Kooperativt lärande 
 • Dramatisering av yrkes – vardagssituationer. 
 • Gymnastik 
 • Kreativt skapande 
 • Arbetsplatsbesök 
 • Verksamhetsintegrerat lärande 
Ansök nu!
Kurstid

1-3 år, med möjlighet till förlängning. Kursen är på heltid. Lektionerna är må-fre 08:30–14:00, därutöver tillkommer hemuppgifter.

Kursstart

Vårterminen startar 9 januari 2023.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker och annat material kan tillkomma. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

Antagningsvillkor

JoS 1: Inga förkunskaper krävs.

JoS 2/Omsorg/Lokalvård: JoS 1 eller motsvarande kunskaper från avklarad SFI A.

JoS 3/Omsorg/Lokalvård: JoS 2 eller motsvarande kunskaper från avklarad SFI B.

Antagningsintervju och individuell prövning kan förekomma.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 november 2022. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Stina Gunnarsson

Stina Gunnarsson

Kursföreståndare

stina.gunnarsson@umeafolkhogskola.se
Telefon: 070-304 12 92

Elin Åkesson, Lärare Svenska Bas, SFI

Elin Åkesson

Anna Gradin

Anna Gradin

Ingela Johannesson