Jobb och Samhälle

Jobb och Samhälle är en kurs som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället. Kursen rustar och förbereder deltagarna inför arbetslivet.

Kursbeskrivning

Jobb och Samhälle är en profilkurs med inriktning mot illitterata och kortutbildade med annan språkbakgrund. Kursen delas in i 4 grupper.

 

JoS 1: fokuserar primärt på språkinlärningen. Vi arbetar med grundläggande svenska. Alfabetisering, vardagsnära matematik, ord och fraser är viktiga delar i utbildningen. Vi använder oss bland annat av sång och skapande för att befästa språket. Hälsaarbetsmarknad och samhällsintroduktion är de ämnesområden som vävs in i språkundervisningen.

JoS 2-3: utveckla svenska språket med inriktning mot arbetsliv. Öka kunskaper om arbetsmarknaden och med arbetslivet som utgångspunkt arbeta med demokrati, etik och moral, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter samt personlig utveckling. Vardagsnära matematik, hälsa, nutidsorientering och digital teknik är ämnesområden som ingår i undervisningen.

Inom Jobb och Samhälle erbjuder vi även möjligheten att profilera sig inom omsorg eller lokalvård.

  • JoS Omsorg (Allmän kurs): utveckla svenska språket med fokus på vård och omsorg. Utbildningen syftar till att deltagaren ökar sina möjligheter att arbeta inom vårdsektorn.
  • JoS Lokalvård: utveckla svenska språket med fokus på lokalvård. Utbildningen syftar till att deltagaren ökar sina möjligheter att arbeta inom lokalvård.
Ansök nu!
Kurstid

1-3 år, med möjlighet till förlängning. Kursen är på heltid. Lektionerna är må-fre 08:30–14:00, därutöver tillkommer hemuppgifter.

Kursstart

Vårterminen startar 10 januari 2022.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker och annat material kan tillkomma.

Antagningsvillkor

JoS 1: Inga förkunskaper krävs.

JoS 2-3/Omsorg/Lokalvård: JoS 1 eller motsvarande kunskaper från avklarad SFI A.

Antagningsintervju och individuell prövning kan förekomma.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Fram till den 28 januari 2022 behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Stina Gunnarsson

Stina Gunnarsson

Kursföreståndare

stina.gunnarsson@umeafolkhogskola.se
Telefon: 070-304 12 92