Jobb och samhälle

Jobb och samhälle är en särskild kurs som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället. Kursen rustar och förbereder individen inför arbetslivet och svensk yrkeskultur. Kursen riktar sig primärt mot utrikesfödda med kortutbildade med annan språkbakgrund.

Kursbeskrivning

Vår målsättning är att särskilt verka för att du ska växa och utvecklas personligt, andligt, socialt och kunskapsmässigt. Vi vill arbeta för att erkänna och bekräfta dina tidigare förvärvade erfarenheter. Inom ramen för kursen sker samverkan med olika branscher för att förbereda dig inom olika yrkesområden.

Innehåll: 

 • Kartläggning / Kompetensinventering 
 • Temastudier – Arbetsliv och samhälle 
 • Demokrati och mänskliga rättigheter 
 • Studiebesök/Arbetsplatsbesök
 • Hälsa och välbefinnande 
 • Kommunikation och social kompetens
 • CV
 • Arbetsplatsintegrerat lärande (handledarstödd praktik)

 

Metod: 

 • Kooperativt lärande 
 • Auskultation
 • Verksamhetsintegrerat lärande 
 • Dramatisering
 • Rörelse och självskattning 

 

Mål:

Efter kursen ska deltagaren:

 • Ha en god beredskap för att kunna bli anställd inom aktuella branscher
 • Ha skapat förståelse för samhällssystemen och dess förväntningar
 • Ha skapat förståelse för den svenska yrkeskulturen
 • Känna till och kunna orientera sig på den svenska arbetsmarknaden
 • Kunna ansöka om arbete och göra en presentation av sig själv
 • Ha kännedom och viss branschkunskap kring ett urval av branscher som service, lokalvård, omsorg, restaurang och tvätteri
 • Förstå vikten av ett gott bemötande och ansvarstagande i rollen som anställd
Kurstid

1-2 år.

Kursstart

Höstterminen startar 21 augusti 2024.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker och annat material kan tillkomma. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

Antagningsvillkor

Motsvarande kunskaper från avklarad SFI A, samt antagningsintervju och individuell prövning.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Ansök senast 15 maj 2024. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Undervisande lärare

Stina Gunnarsson

Stina Gunnarsson

Kursföreståndare & lärare

Kontakt
Telefon: 070-304 12 92

Umeå folkhögskola logotype

Elin Åkesson

Lärare

Kontakt