ILM – Internationell Låtskrivning och Musikproduktion

Utbildningen är en 1-årig introduktionskurs designad att ge deltagarna praktisk erfarenhet och förståelse för musikbranschen. Kursen fokuserar på att utveckla deltagarens färdigheter i låtskrivning, musikproduktion, och teamwork, samtidigt som den introducerar viktiga grundläggande koncept.

Songwriters Academy of Sweden presenterar en ny start och lansering av Internationell Låtskrivning och Musikproduktion (ILM). Utbildningen är en 1-årig introduktionskurs designad att ge deltagarna praktisk erfarenhet och förståelse för musikbranschen. Kursen fokuserar på att utveckla elevernas färdigheter i låtskrivning, musikproduktion, och teamwork, samtidigt som den introducerar viktiga grundläggande koncept.

ILM skiljer sig från traditionella akademiska utbildningar genom att prioritera praktiskt lärande framför teoretiska skrivuppgifter och förbereder deltagarna för framtida branschuppdrag.

Kursens syfte är att ge deltagarna de första verktygen som behövs för att effektivt navigera musikbranschen, med ett starkt fokus på samarbete och anpassning efter tempo, trender och riktlinjer.

Utbildningen är förlagd i Umeå och drivs av Umeå folkhögskola i samarbete med Triango Studios och Songwriters Academy of Sweden. Här får deltagarna tillgång till musikstudios, lärarledd undervisning, gästföreläsningar samt möjligheten att bygga ett nätverk inom musikbranschen, vilket gör utbildningen till ett perfekt “first step” i en nystartad musikkarriär.

KURSENS UPPLÄGG

ILM erbjuder totalt tolv platser, fördelade lika mellan topliners (text och melodier) och producenter, som arbetar tätt tillsammans genom hela kursens gång. Detta skapar möjlighet för deltagarna att få tillgång till fler färdigheter som gynnar deras individuella fortsatta utveckling. Kursen riktar sig specifikt till dig som vill fördjupa dina musikkunskaper, med ett särskilt fokus på låtskrivning och musikproduktion – en kompetens som anses vara grundläggande i musikbranschen, oavsett roll.

KURSENS MÅL

Efter slutförd kurs i Internationell Låtskrivning och Musikproduktion (ILM) ska deltagaren ha:

 • Förmågan att skapa musik i samarbete och på uppdrag, från idé till färdig produktion.

 • Grundläggande förståelse för musikbranschen och dess dynamik.

 • Ett initialt nätverk inom musiknäringen som grund för framtida möjligheter.

 • Förmågan att leverera låtar och produktioner av hög kvalitet, med vana att effektivt hantera och prestera under press och strikta deadlines.

UTBILDNINGS INNEHÅLL

 • Grundläggande låtskrivande

 • Musikproduktion i Logic Pro X

 • Mixning och mastering

 • Basbranschkunskap, privatekonomi och entreprenörskap

 • Praktiska uppdrag i olika genrar med internationell inriktning

 • Interaktiva studiebesök och bransch-aktiviteter

 • Friskvård


  Terminstider 2024/25:

  Höstterminen 2024.08.21 – 2024.12.19

  Vårterminen 2025.01.08 – 2025.06.05