Fortbildning YKB 35 timmar

Ordning och reda på dina förares utbildningar!

Kursbeskrivning

Från och med hösten 2020 erbjuder vi YKB fortbildning 35 timmar för aktiva förare eller förare som vill återuppta yrket. Vi hjälper till med det administrativa ansvaret kring utbildningsbehoven på ert företag. Vår administration lägger in era förare i ett system som kallar till utbildning i god tid innan tiden för YKB löper ut. Utbildningen sker i Umeå folkhögskolas lokaler på Ålidhem. Lunch och fika ingår i priset och de flesta utbildningsdagarna är förlagda på lördagar och söndagar.

Utbildning med branschkvalitet!

Fortbildning i ”folkhögskoleanda” innebär att deltagarna också lär av varandra och gruppens samlade kompetens blir därför en viktig kvalitetshöjande faktor i lärandet. Förutom förarnas samlade erfarenhet är även branschföreträdarnas perspektiv ett kärnvärde. Ett branschråd finns därför kopplat till våra transportutbildningar som säkerställer kvaliteten utifrån branschens krav och förväntningar.

 

För mer information och bokning av kurs kontakta oss på info@umeafolkhogskola.se

eller ring oss på 090-503 00

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Hela YKB fortbildningen omfattar 35 timmar, innehåller 5 st delkurser och du kan gå dessa i vilken ordning du vill.

Utbildningen följer TYAs utbildningsriktlinjer

  • Delkurs 1. Effektiv körning (Sparsam körning)
  • Delkurs 2. Godstransporter lastbil
  • Delkurs 3. Lagar och regler
  • Delkurs 4. Ergonomi och Hälsa
  • Delkurs 5. Säkerhet och kundfokus

Datum för de olika kurserna är:

1/10 Delkurs 3: 18 platser

16/10 Delkurs 4:  18 platser

22/10 Delkurs 1: 12 Platser   

11/2 Delkurs 2: 18 Platser  

5/12 Delkurs 5: 18 Platser

Ansök nu!
Kurstid
Kursstart
Avgifter

Flexibel betalmodell. Möjlighet finns att betala utbildningen med en månadskostnad eller per utbildningstillfälle.

Antagningsvillkor
Sista anmälningsdag

-

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare