Fortbildning YKB 35 timmar

Ordning och reda på dina förares utbildningar!

Kursbeskrivning

Vi erbjuder YKB fortbildning 35 timmar för aktiva förare eller förare som vill återuppta yrket. Vi hjälper till med det administrativa ansvaret kring utbildningsbehoven på ert företag. Vår administration lägger in era förare i ett system som kallar till utbildning i god tid innan tiden för YKB löper ut. Utbildningen sker i Umeå folkhögskolas lokaler på Ålidhem. Lunch och fika ingår i priset och de flesta utbildningsdagarna är förlagda på lördagar och söndagar.

Utbildning med branschkvalitet!

Fortbildning i ”folkhögskoleanda” innebär att deltagarna också lär av varandra och gruppens samlade kompetens blir därför en viktig kvalitetshöjande faktor i lärandet. Förutom förarnas samlade erfarenhet är även branschföreträdarnas perspektiv ett kärnvärde. Ett branschråd finns därför kopplat till våra transportutbildningar som säkerställer kvaliteten utifrån branschens krav och förväntningar.

För mer information och bokning av kurs kontakta oss på info@umeafolkhogskola.se

eller ring oss på 090-503 00

 

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Hela YKB fortbildningen omfattar 35 timmar, innehåller 5 st delkurser och du kan gå dessa i vilken ordning du vill.

 

Utbildningen följer TYAs utbildningsriktlinjer.

 

4/2: Delkurs 1. Effektiv körning (Sparsam körning)

4/3: Delkurs 2. Godshantering, lastsäkring

18/3: Delkurs 3. Lagar och regler (Social lagstiftning)

25/3: Delkurs 4. Ergonomi och Hälsa

22/4: Delkurs 5. Trafiksäkerhet

Ansök nu!
Kurstid
Kursstart
Avgifter

Faktureras efter genomfört utbildningstillfälle.

Antagningsvillkor
Sista anmälningsdag

-

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Roger Eriksson