Kyrka Online

  • Kursstart: 12 September
  • Längd: 12 veckor kvartsfart totalt 60 timmar
  • Plats: Korskyrkan Umeå + onlineundervisning

Är du intresserad av ljud, bild, ljus, video, produktion eller sociala medier? Håller du på med medieproduktion på något sätt i en församling? Då är detta kursen för dej!

Vi rekommenderar att ni är minst två personer från samma församling, det gör att ni får ett bättre utbyte av kursen.

Utbildningen är kostnadsfri och ansökan görs här.

Syfte

Genom att använda video och sociala medier så öppnas nya möjligheter att nå ut men samtidigt innebär det nya utmaningar. Det ställs helt nya krav på den tekniska utrustningen men även på volontärernas kunskap och kompetens.

Många församlingar provar sig fram på egen hand men saknar ofta utbildning och inspiration. Därför startar vi denna kurs som riktar sig till dej som håller på med ljud, bild, ljus, video eller sociala medier men vill ta ytterligare ett steg. Kursen hjälper dig att ställa grundläggande frågor kring innehållet, budskapet som du vill framföra och hur du “paketerar” produktionen. Vi kommer att gå igenom olika tekniska lösningar under utbildningen men tonvikten ligger på hur vi presenterar innehållet. Det viktiga är att förmedla ett budskap, ett Gudsmöte och att mottagaren blir berörd.

Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper om hur man jobbar professionellt med video och mediaproduktion. Du har utvecklat din förmåga att föra fram ett budskap. Du har fått insikt i den kreativa processen och en fördjupad teknisk kompetens.

Upplägg

Kursen pågår under 12 veckor med tyngdpunkt på heldagar (lördagar) varvat med distansundervisning. Kursen bygger på inspiration och ”learning by doing”. Heldagarna varvas med föreläsningar och praktiskt arbete. Föreläsare är personer som arbetar proffesionellt med media. Vi lär och inspireras av de bästa för att lyfta kvalitén i den egna församlingen. Det ges även stort utrymme till att prova på ljus, video, ljud och bild under handledning. En del av utbildningen sker online på kvällstid och möjlighet att arbeta på egna projekt.

Kontakt

Lars Eriksson, 070 – 602 66 23

lars@zybler.se

www.zybler.se

Kursplan

Tillfälle Innehåll Plats Tid
12 September Tema: Inledning. Varför och för vem?

Fokus: Video / Streaming

Korskyrkan 7
15 sep Vilken teknik behövs? Vem gör vad? Vilka ord används och vad betyder de? Online 2
22 sep Kameror, vitbalans Online 2
26 September Tema: Vi har något att berätta, men hur?

Fokus: Bild / Ljus

Korskyrkan 7
29 sep Bildkomposition, bildvinklar Online 2
6 okt Ljussättning, lampor Online 2
13 okt ProPresenter, Grafik Online 2
20 okt Bildklippning, Redigering Online 2
24 oktober Tema: Hörs vi och syns vi?

Fokus: Ljud / Sociala medier

Korskyrkan 7
27 okt Soundcheck – hur då? Online 2
3 nov Mixa för streaming, bildsynk Online 2
10 nov Youtube, Church online, twitter, instagram Online 2
14 November Tema: Samarbete, med vem och vilka?

Fokus: Producent – produktion, rummet.

Korskyrkan 7
17 nov Producent eller mötesledare? Online 2
24 nov Samarbete – församlingsledning, musiker, tekniker, besökare Online 2
1 dec Rummet och scenen Online 2
12 December Tema:

Avslutning, redovisa projekten

Korskyrkan 7
16 dec Avrundning / utvärdering Online 1
Summa 60