Bibliodrama online

Ett hållbart liv

Ge dig själv tid och möjlighet att reflektera över ditt liv med fokus på återhämtning, vila och andlig fördjupning!

Inbjudan Bibliodrama online

Start: 25/1 2021

Studietakt: 25%

Språk: svenska

Kursledare: Anna Gradin

Kontakt: anna.gradin@umeafolkhogskola.se

Ansökan Bibliodrama online
Application Form Bibliodrama online

Personuppgifter / Personal information

10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) / For non-Swedes: dd/mm/yyyy

Kurs / Course

Samtycken / Consent