Bibliodrama online

Lär dig leda på nätet

Inbjudan Bibliodrama online

Start: 8/2 2021

Studietakt: 25%

Språk: svenska

Kursledare: Anna Gradin och Lotta Geisler

Kontakt: anna.gradin@umeafolkhogskola.se och lotta.geisler@gmail.com 

Ansökan Bibliodrama online
Application Form Bibliodrama online

Personuppgifter / Personal information

10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) / For non-Swedes: dd/mm/yyyy

Kurs / Course

Samtycken / Consent