ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle. Huvudmän för skolan är Pingst – Fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Läs mer på deras hemsida

Samordnare & Studieledare.

Ulf Dagerbrant

David Willgren