Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar.
Kursbeskrivning
Kurstid
Kursstart
Avgifter
Antagningsvillkor
Sista anmälningsdag

Undervisande lärare