Bildcollage Header 3

Allmän kurs Umeå

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet.

På Umeå folkhögskola har vi valt att dela in allmän kurs i 4 grupper, där varje grupp tar en ett steg närmare behörighet för vidare studier på yrkeshögskola och universitet.

ALLMÄN KURS 1 – 3

Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs 1:

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk samt introduktion i samhällskunskap, matematik och naturkunskap
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 2

Allmän kurs 2:

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik, engelska och naturorientering
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 3

Allmän kurs 3:

  • Ämnes- eller yrkesprofil
  • Ämnesprofil är en grundläggande kurs i svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering. Förberedande kurs för vidare studier på Allmän kurs 4.
  • Yrkesprofil går enbart att läsa på heltid. Då läser man 50 procent profil och 50 procent allmänna ämnen på grundnivå. Profildelen innebär körkortsteori för B-behörighet samt ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 1 – 3

Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER GRUPP 1-3

Sista ansökningsdatum för läsåret 21/22 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

KOSTNAD


En serviceavgift om 1000 kr/termin tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer. Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

För de som går yrkesprofilen i grupp 3 tillkommer en kostnad för vissa moment i utbildningen som beräknas till ca 3000 kr.

Allmän kurs 4

På Allmän kurs 4 arbetar vi i teman, där vi integrerar flera ämnen med varandra. Nuvarande läsår 20/21 är ett naturår där vi läser naturkunskap, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra. Nästa läsår, 21/22 är ett humanioraår där vi läser religion, historia, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 4

Allmän kurs 4 är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier. Du kan kombinera dina studier hos oss med tidigare år från gymnasiet, studier på Komvux, validerade studier från utlandet och/eller arbetslivserfarenhet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, Komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan antingen läsa in sju behörigheter för att kunna söka till yrkeshögskola, eller tio behörigheter för att kunna söka till högskola/universitet.

Behörigheter till yrkeshögskola

Behörighet i: Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Behörigheter till högskola/universitet

Behörighet i: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter, till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

STUDIEINTYG ALLMÄN KURS 4

Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som du deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

STUDIEOMDÖME

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som läser Allmän kurs får i stället ett studieomdöme som sammanfattar din studieförmåga inom alla ämnen. Bedömningen görs av dina lärare på skolan där de tillsammans, utifrån fyra faktorer, bedömer dina studieresultat och sätter ett enda studieomdöme för din totala studieförmåga. Eftersom flera lärare sambedömer dig får du en rättvisande och mångsidig bedömning.

Följande fyra faktorer vägs in i studieomdömet:

· Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.

· Förmåga till analys, bearbetning och överblick.

· Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.

· Social förmåga.

På detta sätt är studieomdömet mer än bara ett betyg som säger vad du kan vid ett visst tillfälle. Studieomdömet är också en prognos eftersom det även tar hänsyn till din utveckling av dina färdigheter under studietiden, din analytiska förmåga, din uthållighet och organisationsförmåga samt sist men inte minst din sociala förmåga som kan bli mycket utslagsgivande vid högre studier.

Folkhögskolan använder följande sjugradiga skala:

· 4 Utmärkt studieförmåga.

· 3,5 Mycket god – Utmärkt studieförmåga.

· 3 Mycket god studieförmåga.

· 2,5 God – Mycket god studieförmåga.

· 2 God studieförmåga.

· 1,5 Mindre god – God studieförmåga.

· 1 Mindre god studieförmåga.

När du ansöker till universitet/högskola söker du med ditt studieomdöme i en speciell folkhögskolekvot.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER ALLMÄN KURS 4

Sista ansökningsdatum för läsåret 21/22 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

För att din ansökan ska vara komplett vill vi att du bifogar ett personligt brev innehållande dessa punkter:

  • Beskriv dig själv, dina intressen, vad du gillar att göra.
  • Berätta om dina planer för framtiden när det gäller studier/jobb.
  • Berätta varför du valt att läsa på folkhögskola.

KOSTNAD

En serviceavgift om 1000 kr/termin tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer. Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

Ansökan

Har du frågor?
Allmän kurs 1-2: birgitta.lanhede@umeafolkhogskola.se
Allmän kurs 3-4: jenny.viklund@umeafolkhogskola.se Telefon:  070-304 06 76