Bildcollage Header 3

Allmän kurs Umeå

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet.

På Umeå folkhögskola har vi valt att dela in allmän kurs i 4 grupper, där varje grupp tar en ett steg närmare behörighet för vidare studier på yrkeshögskola och universitet.

ALLMÄN KURS 1 – 3

Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs 1: 

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk samt introduktion i samhällskunskap, matematik och naturkunskap
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 2

Allmän kurs 2:

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik, engelska och naturorientering
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 3

Allmän kurs 3:

  • Ämnes- eller yrkesprofil
  • Ämnesprofil är en grundläggande kurs i svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering. Förberedande kurs för vidare studier på Allmän kurs 4.
  • Yrkesprofil går enbart att läsa på heltid. Då läser man 50 procent profil och 50 procent allmänna ämnen på grundnivå. Profildelen innebär körkortsteori för B-behörighet samt ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 1 – 3

Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER GRUPP 1-3

Sista ansökningsdatum för läsåret 20/21 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

ANSÖKAN ALLMÄN KURS 1 – 3

Ansök online här . Om du hellre vill ha en ansökan på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Hör gärna av dig om du har funderingar!

Allmän kurs 1-2
Kontaktperson Birgitta Lanhede, birgitta.lanhede@umeafolkhogskola.se

Telefon: 090-50 300

Allmän kurs 3

Kontaktperson Jenny Viklund, jenny.viklund@umeafolkhogskola.se

Telefon: 070-304 06 76

KOSTNAD

En serviceavgift om 1000 kr/termin tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

För de som går yrkesprofilen i grupp 3 tillkommer en kostnad för vissa moment i utbildningen som beräknas till ca 3000 kr.

ALLMÄN KURS 4

På Allmän kurs 4 arbetar vi i teman, där vi integrerar flera ämnen med varandra. Nuvarande läsår 20/21 är ett naturår där vi läser naturkunskap, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra. Nästa läsår, 21/22 är ett humanioraår där vi läser religion, historia, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 4

Allmän kurs 4 är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier. Du kan kombinera dina studier hos oss med tidigare år från gymnasiet, studier på Komvux, validerade studier från utlandet och/eller arbetslivserfarenhet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, Komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan antingen läsa in sju behörigheter för att kunna söka till yrkeshögskola, eller tio behörigheter för att kunna söka till högskola/universitet.

Behörigheter till yrkeshögskola

Behörighet i: Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Behörigheter till högskola/universitet

Behörighet i: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter, till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

STUDIEINTYG ALLMÄN KURS 4

Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som du deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

STUDIEOMDÖME

När du har fullgjort dina studier på folkhögskola har du rätt att få ut ett studieomdöme. Detta består av en siffra på en fyragradig skala med halvsteg, i vilken bedömningen om hur du kommer att klara vidare studier finns. Skalans helsiffror är 4 (utmärkt studieförmåga, det högsta omdömet), 3 (mycket god studieförmåga), 2 (god studieförmåga) och 1 (mindre god studieförmåga, det lägsta omdömet). Du får alltså inte ut betyg i enskilda ämnen, utan bara detta sammanfattande omdöme. Det är denna siffra du sedan ”tävlar med” när du söker in på en gymnasial utbildning, yrkeshögskola eller på ett universitet.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER ALLMÄN KURS 4

Sista ansökningsdatum för läsåret 20/21 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sök online klicka här

För att din ansökan ska vara komplett vill vi att du bifogar ett personligt brev innehållande dessa punkter:

  • Beskriv dig själv, dina intressen, vad du gillar att göra.
  • Berätta om dina planer för framtiden när det gäller studier/jobb.
  • Berätta varför du valt att läsa på folkhögskola.

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor maila jenny.viklund@umeafolkhogskola.se

Telefon:  070-304 06 76

KOSTNAD

En serviceavgift om 1000 kr/termin tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Ansökan

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor ang
Allmän kurs 1-2, maila: birgitta.lanhede@umeafolkhogskola.se
Allmän kurs 3-4, maila: jenny.viklund@umeafolkhogskola.se