Våra lokaler finns på Ålidhem centrum i trivsam, kreativ och mångkulturell miljö. Bussförbindelserna är bra, både med lokalbussar och från närliggande kommuner och närhet till affär och restauranger.

Behöver du någonstans att bo under studieperioden? Vi hyr ut boende i studentkorridor och studentlägenheter i Umeå! Kontakta oss för mer information.

Allmän kurs 1-4

Under ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper och behov har du möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet. Allmän kurs ges i kurspaket läsårsvis. Det kan finnas möjlighet att läsa kurser som inte ingår i respektive läsår.

Svenska bas

Denna kurs riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska och som saknar skolbakgrund/har låg skolbakgrund. Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska språket genom alfabetisering, hörförståelse samt läs- och skrivinlärning. De teoretiska momenten varvas med kreativt arbete som förstärker och fördjupar inlärningen.

Umeå Bible School

På Umeå Bible Schools (UBS) egna hemsida hittar du information om upplägg, lärare och hur du ansöker.
Klicka här för att komma till sidan!

Yrkesförare

Umeå folkhögskola erbjuder kursen Yrkesförare. Kursen är på en termin, där du som studerande får möjlighet att skaffa dig C-behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB).

Studiemedel ingår i utbildningen.

Rusta och matcha – vägen till jobbet

Är du arbetssökande? Har Arbetsförmedlingen anvisat dig till Rusta och matcha? Våra kreativa och erfarna medarbetare vill hjälpa dig till jobb eller utbildning, oavsett din bakgrund och utbildning. Hos oss får du stöd med allt som hör till att söka jobb och får ta del av ett mycket stort kontaktnät av arbetsgivare. Tjänsten kan ges på flera språk.