Bibelskola Norr

Vi tror att Bibelskola Norr är som ett växthus där man planteras i en atmosfär av gemenskap, bön, lovsång, delaktigt lärande och praktik i en församling. Blandningen av allt detta skapar de bästa förutsättningarna för att bli rotad i Gud och växa till som lärjunge.

Kursbeskrivning

Bibelskolan Norr är en bibelskola för alla som har en längtan att fördjupa sin relation med Jesus och förankra sin identitet i Kristus. Vår ambition är att se våra deltagare blomma ut och utrustas för att göra skillnad.

Höstterminens fokus ligger på utveckla en stabil grund för din tro, detta genom att du växer  och stärker ditt inre liv med Gud. Det handlar om att upptäcka dina gåvor, att lära känna Guds röst, att växa som lärjunge och att få en översikt över Bibeln och den kristna tron.

Under vårterminen fördjupar du dig i de kunskaper du lärt dig under höstterminen. I ämnen som trons försvar, ledarskap, predikan och retorik utrustas du för tjänst i Guds församling och i samhället.

I Bibeln kan vi läsa om Guds stora penseldrag genom historien. Genom att studera berättelserna kan vi lära oss vem Gud är, lära oss om hans vilja för våra liv och hur vi kan vara en del av berättelsen i vår vardag.

 

Vi finns både i Umeå och i Boden.

Läs mer på Bibelskola Norrs hemsida.

Ansök nu!
Kurstid

1 år, hösttermin 2021.08.23–2021.12.17 och vårtermin 2022.01.10–2022.06.03

Kursstart

23 augusti 2021

Avgifter

Vi tar ut en administrativ avgift på 3 000 kr/termin som täcker ev. resor, kickoff, försäkring, kopiering, fika m.m. Vid antagning betalar du 500 kr för att bekräfta din plats.

Till detta tillkommer det ungefär 5000 kr till vårens missionsresa. Kostnaden beror på vart vi åker men den kommer inte överstiga 5000 kr.

Antagningsvillkor

Kristen, drogfri miljö. Minst 18 år eller fylla under året, rekommendationer, ansökan, intervju.

Sista anmälningsdag

11 juli 2021

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare