Allmän kurs Gym, Lycksele

Allmän kurs Gym är behörighetsgivande och ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Hos oss studerar du därför de flesta ämnena i temaupplägg. Du som individ är viktig för hela gruppen och studierna bygger bland annat på ett aktivt deltagande, samtalet som metod, föreläsningar samt samarbete mellan deltagare och lärare.

Kursbeskrivning

Allmän kurs Gym vänder sig till dig som saknar, eller behöver komplettera, en gymnasieutbildning. Det är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier.

Du kan kombinera dina studier hos oss med tidigare studier från gymnasiet, Komvux och/eller validerade studier från utlandet samt arbetslivserfarenhet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, Komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan antingen läsa in sju behörigheter för att kunna söka till yrkeshögskola, eller tio behörigheter för att kunna söka till högskola/universitet.

Ämnena som ingår i grundläggande behörighet är följande:

BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLA
Svenska 1/Svenska som andra språk 1; Engelska 5; Matematik 1a, b eller c; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA/UNIVERSITET
Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3; Engelska 5 och 6; Matematik 1a, b eller c; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.
Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter, till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS
Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80 %), krävs.

STUDIEINTYG ALLMÄN KURS 4
Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som du deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

STUDIEOMDÖME
När du har fullgjort dina studier på folkhögskola har du rätt att få ut ett studieomdöme. Detta består av en siffra på en fyrgradig skala med halvsteg, i vilken bedömningen om hur du kommer att klara vidare studier finns. Skalans helsiffror är 4 (utmärkt studieförmåga, det högsta omdömet), 3 (mycket god studieförmåga), 2 (god studieförmåga) och 1 (mindre god studieförmåga, det lägsta omdömet). Du får alltså inte ut betyg i enskilda ämnen, utan bara detta sammanfattande omdöme. Det är denna siffra du sedan ”tävlar med” när du söker in på en gymnasial utbildning, yrkeshögskola eller på ett universitet.

Ansök nu!
Kurstid

1 år, hösttermin 2021.08.23 - 2021.12.17 och vårtermin 2022.01.10 - 2022.06.03

Kursstart

Vårterminen startar 10 januari 2022.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Antagningsvillkor

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sista anmälningsdag

Fram till den 28 januari 2022 behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Carina Nygren

Carina Nygren

Kursföreståndare

Telefon: 070-304 10 55

carina.nygren@umeafolkhogskola.se