Allmän kurs Grund, Umeå

Allmän kurs Grund är kunskapsintygande och ger möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Du som individ är viktig för hela gruppen och studierna bygger bland annat på ett aktivt deltagande, samtalet som metod, föreläsningar samt samarbete mellan deltagare och lärare.

Kursbeskrivning

Allmän kurs Grund vänder sig till dig som saknar, eller behöver komplettera, en grundskoleutbildning. Det är en gymnasieförberedande kurs där du ges möjlighet att nå de kunskaper som behövs för att söka vidare till gymnasieutbildningar eller fortsätta på Allmän kurs Gym här på vår skola.

Du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

På Allmän kurs Grund har du möjlighet att välja körkortsprofilen.

  • Körkortsprofilen går enbart att läsa på heltid. Då läser man 50 % allmänna ämnen på grundnivå och 50% körkortsteori för B-behörighet, samt ett antal individuella körlektioner.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS Grund
Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS
Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

Ansök nu!
Kurstid

Allmän kurs Grund är ett år, men kan variera beroende på dina tidigare erfarenheter.

Kursstart

Vårterminen startar 9 januari 2023.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

För de som går körkortsprofilen tillkommer en kostnad för vissa moment i utbildningen som beräknas till ca 3.000 kr. Denna avgift ska betalas till Trafikverket.

Antagningsvillkor

Förkunskaper motsvarande avklarad SFI C-nivå eller GERS A2+.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 november 2022. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Therese Mhanna

Kursföreståndare

therese.mhanna@umeafolkhogskola.se
Telefon: 070-304 04 58

Anna-Karin Norberg

Anna-Karin Norberg

Torbjörn Lindh

Mikael Rehn