Allmän kurs Grund, Umeå

Gå Allmän kurs hos oss och ta B-körkort samtidigt! Vi kan, i mån av plats, även erbjuda dig som studerar att bo på ett av våra tre internat i stadsmiljö. Allmän kurs Grund är kunskapsintygande och ger möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Du som individ är viktig för hela gruppen och studierna bygger bland annat på ett aktivt deltagande, samtalet som metod, föreläsningar samt samarbete mellan deltagare och lärare.

Kursbeskrivning

Allmän kurs Grund vänder sig till dig som saknar, eller behöver komplettera, en grundskoleutbildning. Det är en gymnasieförberedande kurs där du ges möjlighet att nå de kunskaper som behövs för att söka vidare till gymnasieutbildningar eller fortsätta på Allmän kurs Gym här på vår skola.

Du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen. Undervisningen är till stor del utformad i temaupplägg, där vi integrerar flera ämnen med varandra.

Allmän kurs Grund har även en valbar körkortsprofil. Den går enbart att läsa på heltid och efter beviljat körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Då läser man 40 % profil och 60 % allmänna ämnen på grundläggande nivå. Körkortsprofilen består av körkortsteori för B-behörighet, ett antal individuella körlektioner samt viss branschkunskap inom transport och distribution. Vi följer en utbildningsplan som godkänts av Transportstyrelsen (STR:s PVL och TVL) för behörigheten B.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS
Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS Grund
Kursintyg utfärdas efter avslutade studier, där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

Kurstid

Kurstiden för Allmän kurs Grund varierar beroende på dina tidigare erfarenheter.

Kursstart

21 augusti 2024.

Avgifter

En serviceavgift på 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för läromedel tillkommer.

Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

För de som går körkortsprofilen tillkommer kostnader för vissa moment i utbildningen som beräknas till ca 3.000 kr. Denna avgift betalas till Trafikverket.

Antagningsvillkor

Förkunskaper motsvarande avklarad SFI D-nivå/GERS B1, eller via test uppvisa motsvarande kunskaper.

Vid fler ansökningar än platser tillämpas ett kösystem där sökande med längst kötid erbjuds plats.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

 

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 april 2024. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Undervisande lärare

Therese Mhanna

Kursföreståndare och lärare

Kontakt
Telefon: 070-304 04 58

Anna-Karin Norberg

Anna-Karin Norberg

Lärare

Kontakt

Torbjörn Lindh

Lärare

Kontakt

Mikael Rehn

Lärare

Kontakt