Allmän kurs Grund, Umeå

Allmän kurs Grund är kunskapsintygande och ger möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Du som individ är viktig för hela gruppen och studierna bygger bland annat på ett aktivt deltagande, samtalet som metod, föreläsningar samt samarbete mellan deltagare och lärare.

Kursbeskrivning

Allmän kurs Grund vänder sig till dig som saknar, eller behöver komplettera, en grundskoleutbildning. Det är en gymnasieförberedande kurs där du ges möjlighet att nå de kunskaper som behövs för att söka vidare till gymnasieutbildningar eller fortsätta på Allmän kurs Gym här på vår skola.

Du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs Grund har både en ämnes- och en yrkesprofil

  • Ämnesprofilen är en grundläggande kurs i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering. Hel- eller deltid.
  • Yrkesprofilen går enbart att läsa på heltid. Då läser man 50 % profil och 50 % allmänna ämnen på grundnivå.
    • Körkortsprofil: innebär körkortsteori för B-behörighet, ett antal individuella körlektioner samt viss branschkunskap inom transport och distribution.

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS Grund
Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS
Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

Ansök nu!
Kurstid

Allmän kurs Grund är ett år, men tiden som du läser här kan variera beroende på dina tidigare erfarenheter.

Kursstart

Höstterminen startar 24 augusti 2022.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

För de som går yrkesprofilen transport tillkommer en kostnad för vissa moment i utbildningen som beräknas till ca 3.000 kr.

Antagningsvillkor

Förkunskaper motsvarande avklarad SFI C-nivå eller GERS A2.

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 april 2022. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Therese Mhanna

Kursföreståndare

therese.mhanna@umeafolkhogskola.se
Telefon: 070-304 04 58

Anna-Karin Norberg

Anna-Karin Norberg

Torbjörn Lindh

Mikael Rehn