Allmän kurs Grund, Lycksele

Allmän kurs Grund är kunskapsintygande och ger möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Du som individ är viktig för hela gruppen och studierna bygger bland annat på ett aktivt deltagande, samtalet som metod, föreläsningar samt samarbete mellan deltagare och lärare.

Kursbeskrivning

Allmän kurs Grund vänder sig till dig som saknar, eller behöver komplettera, en grundskoleutbildning. Det är en gymnasieförberedande kurs där du ges möjlighet att nå de kunskaper som behövs för att söka vidare till gymnasieutbildningar eller fortsätta på Allmän kurs Gym här på vår skola.

Intyg & behörighet Allmän kurs Grund

Allmän kurs är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier.

Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

Allmän kurs Grund

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorientering.
  • Förberedande kurs för vidare studier på gymnasienivå.
Ansök nu!
Kurstid

Allmän kurs Grund är ett år, men tiden som du läser här kan variera beroende på dina tidigare erfarenheter.

Kursstart

Vårterminen startar 9 januari 2023.

Avgifter

En serviceavgift om 1.000 kr/termin tas ut för digitalt hjälpmedel, försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer. Serviceavgiften baseras på den studieomfattning deltagaren har den 15:e kursdagen och gäller sedan hela den aktuella terminen.

Antagningsvillkor

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Sista anmälningsdag

Ansök senast 30 nov 2022. Därefter behandlas ansökningarna i mån av plats.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Carina Nygren

Carina Nygren

Kursföreståndare

Storgatan 36, Lycksele
Telefon: 070-304 10 55

carina.nygren@umeafolkhogskola.se