Allmän kurs 1-2, Umeå

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet. Vi har valt att dela in Allmän kurs i 4 grupper, där varje grupp tar en ett steg närmare behörighet för vidare studier på yrkeshögskola och universitet.

Kursbeskrivning

ALLMÄN KURS 1–2

Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs 1: 

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk samt introduktion i samhällskunskap, matematik och naturkunskap
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 2

Allmän kurs 2:

  • Grundläggande kurs i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik, engelska och naturorientering
  • Förberedande kurs för vidare studier i Allmän kurs 3

INTYG & BEHÖRIGHET ALLMÄN KURS 1–2

Kursintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade och godkända studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå. Om det efterfrågas kan det även ges ett studieomdöme enligt gällande kriterier.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs. Kursen kan räknas in som en del i folkhögskolans krav på studieomfattning.

Ansök nu!
Kurstid

1-2 år

Kursstart

23 augusti 2021

Avgifter

Undervisningen är kostnadsfri, men en terminsavgift tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Antagningsvillkor

Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sista anmälningsdag

Lediga platser! Vi har öppet för sen anmälan.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Birgitta Lanhede

Birgitta Lanhede

Kontaktperson Allmän kurs 1–2,
birgitta.lanhede@umeafolkhogskola.se
Tel 0934-304 95