Hitta din utbildning hos oss

Vi erbjuder det du behöver för vidare studier på grund-, gymnasie- och högskolenivå.
På skolan finns många olika kurser, allt ifrån vård-, teologi- och transport- till språkkurser på olika nivåer. Denna blandning berikar alla.

Behörighetsgivande utbildningar
Yrkesutbildningar
Profilkurser
Uppdragsutbildningar
Samverkanskurser

Behörighetsgivande utbildningar

2021-11-03T10:53:45+01:00

Allmän kurs Gym, Umeå

Allmän kurs Gym är behörighetsgivande och ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning.

2021-11-03T10:54:38+01:00

Allmän kurs Grund, Lycksele

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet.

2021-11-03T10:55:30+01:00

Allmän kurs Gym, Lycksele

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet.

Yrkesutbildningar

2021-11-18T16:55:16+01:00

Yrkesförare

Yrkesförare är en terminskurs där du som studerande erbjuds C-behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB).

Profilkurser

2021-11-29T14:03:15+01:00

SFI A

Svenska för invandrare (SFI) är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

2021-11-29T13:59:49+01:00

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett vänder sig till dig som är i asylprocessen. Medan du väntar på beslut kan du studera svenska och lära dig mer om det svenska samhället.

2021-12-01T09:24:37+01:00

Jobb och Samhälle

Jobb och Samhälle är en kurs som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället. Kursen rustar och förbereder deltagarna inför arbetslivet.

Uppdragsutbildningar

2021-03-29T19:00:53+02:00

Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar.

Samverkanskurser

2021-03-05T11:32:55+01:00

SIM RED

Ett profilämne till SIM, för att utvecklas inom låtskrivande med texter baserade på kristen tro.