Umeå folkhögskola arbetar för att människor ska hitta och utvecklas på sin plats i livet. Där är arbetet en viktig del. En plats där man behövs gör att man växer på olika plan och får en ökad egenmakt. Inga arbeten ska föraktas. Det första jobbet är sällan det sista, men ger möjligheter till en god fortsättning. Många behöver också växla uppgift i livet.

Folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen har avtal om kurser där vi tillsammans hjälper människor vidare, etableringskurs och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som hos oss kallas Inspirationskurs. Där är inriktningen inte bara studier på allmän kurs eller vux, utan även kortutbildningsjobb. Vi har också allmänna folkhögskolekurser och profilkurser med inriktning mot olika yrkesområden. Allmän kurs med transportinriktning där man kan ta B-körkort, yrkesförarutbildning där målet är YKB och C-körkort (start januari 2020) och vårdbiträdesutbildning där man vid fullgjord kurs och praktik blir anställningsbar i bl.a. Umeå. På vårdkursen läser man innehållet i Skolverkets läroplan för vårdbiträdesutbildning. Kursen är möjlig att bygga på med de återstående 700 poängen till undersköterskeutbildningens 1500 poäng.

I Lycksele pågår en allmän kurs som ger grundläggande behörighet samtidigt med en inriktning mot vård eller teknik och industri. Målet är att man ska kunna gå och klara vux-utbildningar på sitt område efter avslutad kurs och praktik.

I Örnsköldsvik startar i december en inspirationskurs för dem som inte fullgjort gymnasiet och behöver hitta vidare till utbildning och arbete. I Övik har Umeå folkhögskola ett bra samarbete med kommunen där vi i samverkan har utfört förberedande vårdutbildningar.