Svenska bas

Kursens mål

Kursens huvudsakliga mål är att deltagaren ska utveckla förmågan att tala, skriva, läsa och förstå svenska. Detta kan i sin tur leda till en större självständighet och delaktighet i det svenska samhället samt bidra till att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Om Svenska bas

Vi arbetar med alfabetisering och tränar vardagsnära ord och fraser. Hälsa, arbetsmarknad, och samhällsintroduktion är en del av de ämnesområden som vävs in i språkundervisningen.

Då deltagarna till stor del saknar studiebakgrund är studieteknik en viktig del av kursen. Stor vikt läggs även vid förförståelse av den text, övning eller uppgift deltagaren ges, allt för att öka möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Pedagogiken är individanpassad och kursen formas av deltagarnas behov och förutsättningar. Gruppen är central i lärandet. Ett aktivt deltagande i gruppen, med samtal och erfarenhetsutbyten bidrar till både gemenskap och kunskapsinhämtning.

Utöver undervisningen i skolans lokaler tillkommer studiebesök på arbetsplatser och andra platser ute i samhället.

Ansökan: Ansökan till Svenska bas görs via ett ansökningsformulär, antingen online på hemsidan eller i våra lokaler på Ålidhem.

KURSSTART

23 augusti 2021

KURSLÄNGD

1-2 år, med möjlighet till förlängning.

Kursen är på heltid. Lektionerna är må-fre 8:30-14:00, därutöver tillkommer hemuppgifter.

STUDIEMEDEL

Kursen är studiemedelsberättigad och studiemedel kan sökas på CSN.

KOSTNAD

Kursen är gratis men en administrativ avgift tillkommer på 1000kr per termin.