Utbildningen ger dig som redan har baskunskaper i låtskrivande möjlighet att utveckla dina färdigheter i både låtskrivande och musikproduktion. Stor tonvikt läggs på att i team om tre studerande skriva musik till i huvudsak internationella uppdrag från branschen. I majoriteten av uppdragen är engelska huvudspråk. Du får genom utbildningen möjlighet att bygga ett värdefullt kontaktnät som kan ta dig vidare in i musiknäringen. Utbildningen är förlagd till Örnsköldsvik och drivs av Umeå folkhögskola.

Kursdeltagarna har tillgång till ett flertal musikstudios i fräscha lokaler. Utbildningen bedrivs nära Musikmakarna och Dreamhill Music Academy. Några platser kommer att vikas för deltagare som i ett par projekt per termin önskar utvecklas inom låtskrivande med texter baserade på kristen tro (SIM RED)*

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

  • Låtskrivande
  • Logic Pro X
  • Branchkunskap
  • Mixning & Mastering
  • Gehörs- och Musiklära
  • Friskvård
  • Uppdrag för en internationelll marknad

m.m.

KURSENS MÅL:

Deltagaren ska efter slutförd kurs ha:

  • Kompetens att självständigt och på uppdrag kunna skapa musik, från idé till produktion.
  • Grundläggande kunskap om musikbranchen och dess villkor.
  • Skapat sig ett värdefullt nätverk inom näringen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

15/5 2021

ANTAL PLATSER:

21

ARBETSPROVER:

Två egna låtar där du specificerar din

roll som låtskrivare (om du

producerat, skrivit text, melodi etc).

LÄSÅRSTIDER:

Ett läsår, 37 veckor

BOENDE:

Antagna söker själv studentboende

t.ex. via Övikshem –> info@ovikshem.se

KONTAKT

Hannah Sedin, hannah@musikmakarna.se

INFO

Förlagd till Musikmakarnas lokaler i Örnsköldsvik
Sjögatan 6b, 891 60 Örnsköldsvik
Tfn 0660-105 60
Kursen drivs i samverkan med Umeå Fhsk
Tfn 0934-304 95

KOSTNADER:

All undervisning är avgiftsfri. En schemalagd studieresa till Stockholm bekostas av den studerande. Två veckor under våren förlägger vi skolarbetet till USA, då den studerande själv betalar för resa och uppehälle, eventuellt kan finansiering lösas genom särskilt CSN-lån.  Kostnader för förbrukningsmaterial kan tillkomma.

KVALIFIKATIONER:

Du kan söka utbildningen om du fyller 18 år under 2021. Under studietiden kan du ansöka om studielån hos CSN, för mer information och ansökan besök deras hemsida csn.se.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:

Ansök här! 

Vi kräver inga andra meriter eller betyg vare sig från grundskola eller gymnasium. Avgörande för antagning är musikalisk talang och en god social förmåga som fungerar väl i kreativt samarbete.

*SIM RED

LÅTSKRIVANDE BASERAT PÅ KRISTEN TRO.

CA 2-4 PROJEKT/TERMIN I FÖLJANDE KATEGORIER:

MUSIK TILL KRISTNA ARTSTER I POPVÄRLDEN – Vi skriver till artister med en uttalad kristen tro som nått framgång i den kommersiella musikbranschen. Exempel på sådana artister är Lauren Daigle och Kanye West.

MUSIK TILL KYRKAN – Projektet kan handla om att skapa modern lovsång eller att skriva till artister med tydlig biblisk grund i texterna. Musik som kan lämpa sig mer för kyrkliga sammanhang, kristna konferenser eller liknande. Här ser vi också att koppling till kyrkor på orten blir en värdefull arena.

CROSSOVER – I denna kategori skriver vi för popartister, troende eller inte, där fokus inte ligger på ett uttalat kristet budskap i texten men kristen tro utgör textens fundament. Vi tänker låtar som kan funka för vilken artist som helst.

En teolog/pastor eller motsvarande knyts till varje projekt som mentor och handledare med fokus på teologisk vägledning i textkompositionen. Därutöver knyts till varje deltagare lokala pastorer för personlig vägledning i syfte att växa i en identitetsbärande roll som textförfattare och låtskrivare.