Vår logotyp

Logotypen är symbolen för vårt varumärke. Det är den främsta bäraren av vår identitet och de värden som vi förknippas med. Den ska alltid användas när Umeå folkhögskola är avsändare och finns för webb, dokument, presentationer och tryck.

Logotyp i grund­utförandet

Vår logotyp i grön färg mot vit bakgrund ska användas i första hand när det är möjligt. I de fall det inte går, kan istället en svart eller vit logotyp användas. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Om bakgrunden är brokig ska vit logotyp användas.

Logotypen får inte förändras, förvanskas eller ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande.

Logotyp i alternativt utförande

Ett alternativt utseende av logotypen som kan användas främst där utrymmet är begränsat och texten ”folkhögskola” blir för liten i relation med UMEÅ-symbolen.

Samantha Davage

Ansvarig för PR och marknadsföring

Har du pressfrågor vad gäller event, tryckmaterial eller dylikt för Umeå Folkhögskola? Då är du välkommen att kontakta:

Samantha Davage
Marknadsföringsansvarig

E-post