Umeå folkhögskola har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra elever på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

Drogpolicy

Vår policy kring alkohol och droger tar sin utgångspunkt i att vi på vår arbetsplats och skola ibland möter deltagare som behöver stöd och riktlinjer kring dessa frågor.

Policyn förankras genom dialog och återkommande samtal över året. Detta ska leda till ökad förståelse för hur individens agerande kan påverka andra människor. Den ska också syfta till att deltagarna själva tar ansvar för att försöka stötta de människor som har behov inom detta område.

Egen bedömningsförmåga ska uppmuntras och eget ansvar för efterlevnad av policyn ses som en självklarhet!

Som anställd och deltagare vid umeå folkhögskola:

  • ansluter jag mig till alkohol– och drogpolicyn och dess förhållningssätt,
  • brukar jag inte alkohol eller andra droger inom skolans område eller dess närhet, inte heller i samband med arrangemang som sker i skolans regi, t.ex. turnéer och resor.

Trivselregler

Hos oss…

…använder vi endast parfymfria produkter och hygienartiklar.

…lämnar vi alla slags nötter utanför skolans lokaler p g a allergirisker.

…anmäler vi oss till skolan när man är sjuk eller inte kan komma till skolan. Skickar SMS med sitt namn och sin klass till 070-304 12 35. Berättar varför man är borta: sjukdom, vård av barn, möte på sitt barns skola eller annat.

…plockar vi bort efter oss när vi har fikat och ätit lunch.

…ser vi till att toaletten är torr (på golvet), ren och fräsch när vi lämnar den.

…tycker vi att bön, som inte är en del av undervisningen, bör ske på raster, för att ingen ska missa lektionsstart och övrig undervisning.

…har vi mobilen på ljudlöst och undviker att ringa/svara på lektionstid.