Folkhögskolan i björkarnas stad

I flertalet år bedrevs folkhögskolan på Dalkarlså Herrgård i Bygdeå. Numera finns vi i Umeå, Uppsala och Örnsköldsvik med vår verksamhet.

Umeå folkhögskola är en av Pingsts fem folkhögskolor i Sverige. Genom stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK) driver Pingst sedan mer än 50 år folkhögskoleverksamhet.

Pingst

Vi är en del av en världsvid rörelse med omkring 650 miljoner människor.

Pingst – fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, Pingst, är den svenska Pingströrelsens riksorganisation. Ända från 1900-talets början samarbetade pingstförsamlingarna lokalt, regionalt, nationellt och globalt genom informella nätverk. Så småningom växte en rad gemensamma verksamheter och företag fram. För att strukturera och stärka det gemensamma arbetet bildades Pingst år 2001. Organisationen benämns på engelska The Pentecostal Alliance of Independent churches.

Pingst är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF). Nationellt sker samverkan med andra kyrkor genom medlemskap, sedan år 2007, i Sveriges kristna råd och Evangeliska alliansen.

Om PSK

Pingstskolorna, PSK, drivs av Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet som är en del av Pingströrelsen i Sverige. Stiftelsens huvudman är styrelsen för Pingst FFS och stiftelsens styrelse utgör också styrgrupp för Pingst Utbildning.

Idag bedriver stiftelsen kursverksamhet vid fem folkhögskolor;
Umeå folkhögskola i Umeå, June folkhögskola i Jönköping, Kaggeholms folkhögskola i Stockholm, Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund och Vinga folkhögskola i Göteborg.

Den första pingstskolan startades av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1942. 1943 flyttade skolan ut till Ekerö, utanför Stockholm och fick sitt nuvarande namn; Kaggeholms folkhögskola. 1963 övergick ägandet i en stiftelse med flera pingstförsamlingar som huvudmän. 1965 beviljades skolan statsbidrag som började betalas ut från 1967. 1972 köpte stiftelsen Mariannelundsskolan och startade Mariannelunds folkhögskola som 1977 beviljades eget statsbidrag. Utifrån Mariannelunds folkhögskola startades 1977 Norrskolan med kursverksamhet i Lycksele. 1979 köpte stiftelsen Jära folkhögskola utanför Nässjö och startade upp Viebäcks folkhögskola, med kursverksamhet utifrån Mariannelund. Viebäck blev en egen folkhögskola 1982. 1985 flyttade Norrskolan från Lycksele till Dalkarlså i Robertsfors kommun, norr om Umeå, och 1991 blev även den en självständig folkhögskola, då med namnet Dalkarlså folkhögskola. Det senaste tillskottet till Pingstskolorna kom 2018 då Vinga folkhögskola startades upp utifrån kursverksamhet som under flera år bedrivits i Göteborg av de andra Pingstskolorna. Under 2019 flyttade Dalkarlså folkhögskola från Dalkarlså till Umeå och bytte då namn till Umeå folkhögskola. I slutet av samma år flyttade Kaggeholm från Ekerö till Rörstrands slott vid S:t Eriksplan, intill Filadelfiakyrkan.