Studeranderätt

Umeå folkhögskola har en studeranderättslig standard där du som studerande finner rättigheter och skyldigheter beskrivna. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning av studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättsligaråd, FSR. Vår skolas standard innefattar följande tio områden.

 1. Information innan den studerande är antagen
 2. Information vid kursstart
 3. Deltagarinformation
 4. Avgiftsfri undervisning
 5. Intyg
 6. Kvalitetsarbete
 7. Försäkringar
 8. Disciplinära åtgärder
 9. Principer för arkivering och öppenhet
 10. Likabehandling och jämställdhet

1. Information innan den studerande är antagen

* Mål med kursen, antagningsprinciper, antagningsprocesser, villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen.

Klicka på respektive kurs för att läsa mer;

– Svenska Bas

– Allmän kurs

– Yrkesförare

Bibelskola Norr

 • Huvudmannens profil. Klicka här för att komma till PSK-Visionsdokument
 • Statens syfte. Länk till kriterier, fördelningsprinciper och information hittar du här: Folkbildningsrådet
 • Avgifter och kostnader under studietiden; läs på varje kurs vilka avgifter och kostnader som ingår.
 • Funktionsvariation; Skolans lokaler är i huvudsak anpassade till personer med funktionsvariation. Kontakta oss för närmare information.
 • Stöd; Har du behov av extra stöd utifrån din funktionsvariation eller bristande kunskaper i Svenska kan skolan till viss del erbjuda extraundervisning eller personlig assistans. Varje deltagares behov av stöd prövas utifrån skolans ekonomiska ramar och personella resurser. Stödinsatser som motsvarar en deltagares totala stödbehov kan ej garanteras utan extra ekonomiska anslag.
 • Deltagarinflytande
 • Drogpolicy och trivselregler för vistelsen på skolan

2. Information vid kursstart

Här kan du se samtliga kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter för respektive kurs och profil. Du kan läsa om riktlinjer, villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen, vad du som deltagare själv ska tillhandahålla och tillgång och villkor för användning av skolans lokaler på respektive kurssida.

Undrar du över terminstider och ledigheter? Klicka här

Allmän kurs 1 & 2

Birgitta Lanhede

Allmän kurs 3 & 4
Jenny Viklund

* Yrkesförare
Roger Eriksson

Svenska Bas

Stina Gunnarsson

3. Deltagarinformation

Läs mer här.

4. Avgiftsfri undervisning

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

5. Intyg

Se respektive kurssida. Där finns en rubrik som heter ”Intyg”.

7. Kvalitetsarbete

PSK – Plan för uppföljning och utvärdering.

8. Försäkringar

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

9. Disciplinära åtgärder

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

10. Principer för arkivering och öppenhet

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare.

11. Likabehandling och jämställdhet

Läs mer i vår jämställdhetsplan.

12. Klagomålshantering

Har du synpunkter på vår verksamhet, använd denna klagomålsblankett.