Drogpolicy & Trivselregler

Vår policy kring alkohol och droger tar sin utgångspunkt i att vi på vår arbetsplats och skola ibland möter deltagare som behöver stöd och riktlinjer kring dessa frågor. Policyn förankras genom dialog och återkommande samtal över året. Detta ska leda till ökad förståelse för hur individens agerande kan påverka andra människor. Den ska också syfta till att deltagarna själva tar ansvar för att försöka stötta de människor som har behov inom detta område. Egen bedömningsförmåga ska uppmuntras och eget ansvar för efterlevnad av policyn ses som en självklarhet!

Som anställd och deltagare vid Dalkarlså folkhögskola:

  • ansluter jag mig till alkohol– och drogpolicyn och dess förhållningssätt,
  • brukar jag inte alkohol eller andra droger inom skolans område eller dess närhet, inte heller i samband med arrangemang som sker i skolans regi, t.ex. turnéer och resor.

Se även skolans trivselregler angående konsekvenser om inte överenskommen policy efterlevs.

Trivselregler

  1. Varje kursdeltagare har själv ett ansvar för sina studier med obligatorisk närvaro vid lektionerna. Sjukanmälan görs till receptionen innan lektionens början.
  2. Självklart verkar vi för en drogfri miljö. Bruk och innehav av alkohol eller preparat som går att klassa som narkotika är därför inte tillåtet. (Se vidare skolans drogpolicy.)
  3. Om någon vållar skada på skolans egendom ska detta anmälas till receptionen. Om skadan uppkommit på grund av oaktsamhet kan den vållande bli ersättningsskyldig.
  4. Alla visar hänsyn till allergiker och använder därför inga parfymer på skolan.
  5. Deltagare vid Dalkarlså folkhögskola ska underteckna drogtestavtal vid skolstart