Allmän kurs 1-3 (grund)

Du läser svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska, samt det individuella valet upp till halva studietiden.
Varje deltagare har en individuell studieplan som lärare och deltagare tillsammans utformar med sikte på deltagarens progression.

Intyg och behörighet

Allmän kurs 1-3 är en gymnasieförberedande kurs som syftar till att ge den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till en gymnasieutbildning. Studieintyg utfärdas efter ett läsår där ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent. Vid avslutande studier motsvarande årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett studieomdöme.

Ansökan

Har du frågor om Allmän kurs i Lycksele? 

carina.nygren@umeafolkhogskola.se

Storgatan 36, Lycksele

Telefon: 070-304 10 55

Allmän kurs 4 (GYM)

Allmän kurs 4 på folkhögskolan är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att kombinera två, ett eller inga år från gymnasiet, studier på Komvux eller validerade studier från utlandet med studier hos oss för att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till universitetet.

Du kan läsa in sju behörigheter för att vara behörig att söka till yrkeshögskola eller högskola/universitet. De ämnen som man läser är svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion, matematik och engelska.

Dessutom kan du profilera dig mot ett yrke eller ett intresseområde upp till halva studietiden. Varje deltagare har en individuell studieplan som lärare och deltagare tillsammans utformar med sikte på deltagarens progression.

Intyg och behörighet

När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/Komvux kan ge. När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskola och/eller yrkeshögskola. Du blir då även behörig till folkhögskolornas yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Hos oss kan du läsa en studiemotiverande kurs på 3 månader. Kursen är för dig som arbetssökande och saknar gymnasieutbildning eller behörighet att studera på högskola.
För dig med svenska som andraspråk övar vi svenska tillsammans och enskilt. Du får lära dig tala, höra, läsa och skriva bättre svenska i en mindre grupp och får göra SFI-prov om du vill.

Vi arbetar med folkhögskolans arbetssätt och metoder där din mening och medverkan är viktig. Här får du lära dig om studieteknik och vilka sätt du bäst kan ta till dig ny kunskap. Du får studie- och yrkesvägledning under kursens gång och information om branscher och yrken där du behövs. När kursen är färdig får du ett kompetensintyg som bevisar att du genomfört kursen.

Kursen pågår i tre månader och är en heltidsaktivitet, så det kan inte kombineras med andra studier eller jobb.

Etableringskurs

En kurs på sex månader för dig som har en pågående etableringsplan. Du läser svenska och förbereds för att kunna arbeta eller studera till ett arbete. Vi arbetar med folkhögskolans arbetssätt och metoder där din mening och medverkan är viktig.