Många som kommit till Sverige som vuxna har haft svårt att hitta en väg att etablera sig. För vissa personer är det väldigt svårt att hitta en utbildning som kan vara den pusselbit man behöver för att komma vidare. Man kanske redan genomgått SFI men saknar kunskap om samhället. Genom våra profilkurser söker vi vägar att hjälpa de som haft svårt att hitta sin plats i samhället. Vi arbetar i två spår: Ett arbetsspår och ett studiespår på en nivå som ligger i mellanrummet mellan SFI och grund/gym. Med ämnen, aktviteter och teman som stärker individen tror vi att vi kan hitta en väg även för den som har det svårt att ta sig fram.

I en rapport från jämställdhetsmyndighet (2023:5) listas olika hinder och svårigheter i förhållande till utlandsfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Bland de faktorer som lyfts är den enskilda individens svårighet att orientera sig i samhällets instanser, svårighet att lyfta och belysa egna resurser och kompetenser, långvarig isolering i hemmet samt språkliga faktorer stora anledningar och nyckelfaktorer till ett bestående utanförskap. I våra profilkurser bemöter vi dessa frågor genom att med två huvudsakliga spår mot arbete eller studier lyfta deltagarens kompetens, genom kartläggning synliggöra deltagarens förutsättningar, genom samhällsorienterade insatser stärka egenmakten, genom integrerad språkundervisning och praktik. Utan förståelse för det samhälle dessa personer lever i förlängs tiden i utanförskap. Genom denna kurs vill vi hitta en väg att möta denna grupp personer som har svårigheter att finna en väg att etablera sig i samhället och bli de resurser de själva önskar vara.

  • Kommunikation och kultur

    Kommunikation och kultur är en särskildkurs på gymnasial nivå som utvecklar din förmåga att använda ett funktionellt språk i syfte att öka tillhörigheten och delaktigheten i samhället.

  • Samhälle och Liv

    Samhälle och Liv är en särskildkurs på grundläggande nivå som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället där fokus ligger på att skapa en självständig och växande individ.

  • Jobb och Samhälle

    Jobb och Samhälle är en kurs som syftar till att öka individens tillhörighet och delaktighet i samhället. Kursen rustar och förbereder deltagarna inför arbetslivet.

Söker du någonting annat? Hitta din utbildning hos oss

Vi erbjuder det du behöver för vidare studier på grund-, gymnasie- och högskolenivå.
På skolan finns många olika kurser, allt ifrån vård-, teologi- och transport- till språkkurser på olika nivåer.
Denna blandning berikar alla.