Predikanten Texten Kontexten

2022-01-05T13:37:06+01:00

En kortkurs för Pingst Pastor Norrland. Förhoppningen är att vi genom denna kurs kan stimulera ett pågående samtal om vad sund bibeltolkning är i våra roller som förkunnare i Norrlands Pingströrelse.