Allmän kurs Gym, Umeå

2022-01-30T20:50:13+01:00

Allmän kurs Gym är behörighetsgivande och ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning.

Allmän kurs Gym, Umeå2022-01-30T20:50:13+01:00

Allmän kurs Gym, Lycksele

2022-01-30T20:55:21+01:00

Här har du möjlighet att tillgodogöra dig ett kunskapsstoff liknande det du kan inhämta i grundskole- och gymnasiestudier i det offentliga skolsystemet.

Allmän kurs Gym, Lycksele2022-01-30T20:55:21+01:00
Till toppen