Vår största passion är människan! Vi vill arbeta för ett samhälle där så många som möjligt känner delaktghet, att den har en naturlig plats och kan påverka sin livssituation. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att bryta utanförskap, utjämna klyftor och motverka segregation. En utbildning sker inte heller bara för den person som bildar sig. Den får ringar på vattnet bland vänner och familj och kan med tiden påverka något ännu större. Utbildning ger också en frihet till individen, en frihet vi tycker att alla förtjänar att känna.

Våra behörighetsgivande utbildningar ger motsvarande behörigheter som den kommunala skolan ger inom grundskola och gymnasium, fast på folkhögskolans unika sätt. På folkhögskola arbetar man fram individuella studieplaner för varje enskild deltagare. Detta eftersom vi tar varje persons unika förutsättningar och utmaningar på allvar, ingen är den andre lik och varje deltagare har med sig unik kompetens, erfarenheter och behov.

  • Allmän kurs Grund, Umeå

    Allmän kurs Grund är kunskapsintygande och ger möjlighet till fortsatta studier på gymnasienivå.

  • Allmän kurs Gym, Umeå

    Allmän kurs Gym är behörighetsgivande och ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning.

Söker du någonting annat? Hitta din utbildning hos oss

Vi erbjuder det du behöver för vidare studier på grund-, gymnasie- och högskolenivå.
På skolan finns många olika kurser, allt ifrån vård-, teologi- och transport- till språkkurser på olika nivåer.
Denna blandning berikar alla.