Bibelskola Norr

På Bibelskola Norrs egna hemsida hittar du mer information om upplägg och lärare.
Klicka här för att komma till sidan!

Inriktning

Vill du lära känna Gud bättre och utvecklas som människa? Då är det här bibelskolan för dig. Bibelskola Norr ger dig möjligheten att bygga en stabil grund för din tro och din framtid.

Bibelskola Norr kompletterar undervisning med praktisk inlärning för att ge dig som elev största möjliga utvecklingspotential. Under din studietid kommer du få nyttja det du lär dig under lektionerna på praktik i en lokal församling, detta med handledning av en mentor som hjälper dig framåt i din utveckling. Bibelskola Norrs lärare är verksamma i olika kyrkor runt omkring i Umeå och skolans ambition är att deras engagemang kommer att inspirera dig i din utveckling.

Upplägg

Bibelskolan är uppbyggd på två terminskurser som med fördel kan läsas efter varandra men också var för sig.

Höstterminens fokus ligger på utveckla en stabil grund för din tro, detta genom att du växer  och stärker ditt inre liv med Gud. Det handlar om att upptäcka dina gåvor, att lära känna Guds röst, att växa som lärjunge och att få en översikt över Bibeln och den kristna tron.

Under vårterminen fördjupar du dig i de kunskaper du lärt dig under höstterminen. I ämnen som trons försvar, ledarskap, predikan och retorik utrustas du för tjänst i Guds församling och i samhället.

I Bibeln kan vi läsa om Guds stora penseldrag genom historien. Genom att studera berättelserna kan vi lära oss vem Gud är, lära oss om hans vilja för våra liv och hur vi kan vara en del av berättelsen i vår vardag.