PLP Norr! För dig som vill bli pastor

Publicerad den 11 mars, 2024

NYTT PROGRAM HOS ALT: PASTORS- OCH LEDARPROGRAMMET NORR

Från hösten 2024 erbjuder ALT ett nytt program med fokus på Norrland och Svenskfinland. Pastors- och ledarprogrammet Norr har tagits fram för att kunna erbjuda en 2-4-årig pastors- och ledarutbildning i församlingar som ligger långt ifrån ALT:s studiecenter. Det har en stor flexibilitet när det gäller utbildningsort. Ett studiecenter finns i Umeå, men studenten har också möjlighet att läsa programmet i en lokal hubb, som i regel utgörs av en utbildningsförsamling.  Några gånger per termin möts studenterna till gemensamma utbildningsveckor, övriga veckor genomförs undervisning och seminarier digitalt.

Utbildningen omfattar precis som det ordinarie Pastors- och ledarprogrammet en kandidatexamen i teologi i kombination med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

”På ALT vill vi göra allt vi kan för att skapa bästa förutsättningar för att träna ledare i Guds rike. Med det nya Pastors- och ledarprogrammet Norr skapar vi större flexibilitet men också tydligare närvaro i församlingsmiljön utan att äventyra kvalitet och lärprocess”, säger Ulrik Josefsson, rektor på ALT.

Upplägget har tagits fram i dialog med församlingar och regionala samfundsledare från Norrland och Svenskfinland och möts med förväntan från Pingst, EFK och församlingsledare från Svenskfinland.

Helena Jakobsson, pastor i Pingst Örnsköldsvik uttrycker: ”Vi behöver fler som kan och vill tränas för församlingstjänst i Norrland. ALT:s kombination av fördjupande teologi och församlingsnära träning är jätteviktig. Det nya flexibla upplägget i Pastors- och ledarprogrammet Norr tar hänsyn till de särskilda utmaningar vår region har. Detta kommer verkligen möta ett behov!”

På Öppet Hus den 14 mars blir det en extra digital lansering kl 16.00 där upplägget presenteras ytterligare. ALT hoppas och tror att denna nya studielösning ska få bli en nystart när det gäller möjligheten för personer i Norrland och Svenskfinland att få tillgång till ett studieupplägg som blir praktiskt genomförbart och hållbart i längden.

För mer information ALT:s program och kurser, besök deras hemsida: https://altutbildning.se/

Dela detta inlägg, välj din plattform!